cuộn kháng lọc sóng hài, cuon khang loc song hai, cuon khang, cuộn kháng thành phố HCM

Cuộn kháng, cuộn kháng biến tần, cuộn kháng tụ bù, cuon khang bien tan, cuon khang tu bu

Cuộn kháng khởi động

Các chức năng của cuộn kháng CHIN-I Cẩm Tỷ:

Thứ nhất: Vấn đề mở máy motor công suất lớn cũng đặt ra nhiều vấn đề cho người sử dụng. làm cách nào để khởi đông motor công suất lớn vừa hiệu quả và chi phí lắp đặt hệ thống khởi động vừa phải ?

CHIN-I Cẩm Tỷ phương pháp khởi động Motor 3 pha công suất lớn bằng cuộn kháng .

Nguyên lý khởi động dùng cuộn kháng là khi khởi động cuộn kháng được mối tiếp với mạch stator một cuộn kháng 3 pha trong khi khởi động, sau khi động cơ khởi động đạt tốc độ làm việc định mức thì cuộn kháng được cắt ra và đóng điện trực tiếp cho động cơ hoạt động bình thường.

Text Box: Cuộn kháng cao áp

 

 

Text Box:                
                     CUỘN KHÁNG KHỞI ĐỘNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ hai:

Những nhà máy bị ảnh hưởng bởi sóng hài ở Việt Nam thường được một số đơn vị thương mại giới thiệu lắp kháng thông thường (6%, 7%,12%,…) và quảng cáo là lọc được sóng hài. Nhưng đó là quan niệm sai lầm vì những cuộn kháng thông thường không thể lọc sóng hài mà chỉ có thể bảo vệ tụ khỏi ảnh hưởng của sóng hài; muốn lọc được sóng hài thì phải tính toán cụ thể công suất của nhà máy, công suất của dòng sóng hài,… từ đó mới chế tạo riêng cuộn kháng phù hợp mới có thể lọc được sóng hài,vì phải chế tạo riêng như thế nên để có thể lọc sóng hài thì hệ thống lọc thụ động

Vì thế, nhằm bảo vệ các motor, đông cơ hay biến tần… CHIN-I Cẩm Tỷ luôn tạo ra những sản phẩm tốt nhất để phục vụ quý khách hàng.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Email: chinicamtykd.01@gmail.com  SDT: 0903 001 611 để được tư vấn hỗ trợ ạ

 

 

 

 

 

Text Box: 
  Cuộn kháng lọc sóng hài