cuộn kháng lọc sóng hài, cuon khang loc song hai, cuon khang, cuộn kháng thành phố HCM

cuộn kháng

  • Giá: Liên Hệ
  • Mã sản phẩm: L13
  • Ngày đăng: 29-03-2017
  • Lượt xem: 827
  • L13

Cuộn kháng sử dụng cho Tụ bù với chức năng bảo vệ tụ bù, bảo vệ thiết bị đóng cắt. Cuộn kháng kết hợp với tụ bù loại những thành phần sóng hài làm tăng chất lượng điện cho hệ thống. Cuộn kháng lọc sóng hài rất cần thiết trong trường hợp điện áp, dòng điện của hệ thống bị méo dạng nhiều.Mục đích tăng tuổi thọ cho hệ thống APFC. Đảm bảo hiệu quả kinh tế nâng cao hệ số công suất. 
CHIN-I NHẬN SẢN XUẤT CÁC ĐƠN HÀNG THEO YÊU CẦU.

Để đảm bảo cho động cơ điện hoạt động tốt, thì biến tần phải cung cấp đủ dòng, dòng điện không bị méo hay xuất hiện xung sóng hài gây ảnh hưởng đến tuổi thọ động cơ. Vì vậy chúng tôi cung cấp cuộn kháng cho biến tần để đảm bảo được chất lượng dòng điện tốt nhất để cho biến tần hoạt động tốt nhất.

Chúng ta có 2 loại cuộn kháng cho biến tần đó là cuộn kháng đầu vào biến tần ( Cuộn kháng AC hay Ac reactor) và cuộn kháng đầu ra biến tần ( Cuộn kháng DC - DC reactor). Dựa trên đặt tính dòng không đổi của cuộn kháng nên nó có chức năng ổn định dòng để động cơ hoạt động trơn tru khi thay đổi tốc độ thay đổi tần số.

Mô tả sản phẩm : CUỘN KHÁNG LỌC SÓNG HÀI.
Cuộn kháng thiết kế dùng cho lưới điện 210V, 400V
Hệ số lọc: 5.67%, 6%, 7%, 14%
Công suất : từ 10Kvar đến 200Kvar
Cuộn kháng loại thông dụng dùng cho các cấp tụ bù 400V, 415V, 230V,440V, 525V, 690V, 800V.
 

 

Cuộn kháng AC - DC
Cuộn kháng AC-DC
Cuộn kháng AC - DC