Cuộn kháng

Cuộn kháng

  • Giá: Liên Hệ
  • Mã sản phẩm: L11
  • Ngày đăng: 18-10-2016
  • Lượt xem: 558
  • Cuộn kháng

Cuộn kháng Mikro sử dụng cho tụ bù với chức năng bảo vệ tụ bù, bảo vệ thiết bị đóng cắt, ngoài ra kết hợp với tụ bù loại những thành phần sóng hài làm tăng chất lượng điện cho hệ thống.
Mikro cung cấp cuộn kháng với vã MX07 seri, với hai mức là 7% và 14%. Ngoài ra Mikro sản xuất cuộn kháng với thông số kỹ thuật theo yêu cầu của khách hàng.
- Yêu cầu với độ tự cảm (mH) phù hợp với tính chất hệ thống điện của bạn
- Sản xuất cuộn kháng cho biến tần (Line choke reactor)

 

 

Cuộn kháng AC - DC
Cuộn kháng AC-DC
Cuộn kháng AC - DC