Máy biến dầu

Máy biến dầu

  • Giá: Liên Hệ
  • Mã sản phẩm: PTO-3001
  • Ngày đăng: 18-10-2016
  • Lượt xem: 537
  • PTO-3001
Khoản mục Số liệu  Đơn vị tính/ghi chú
1./ Pha 3 Phase
2./ Công suất 3-300, 3-500 KVA
3./ Tần số 50/60 Hz
4./ Tỷ lệ điện áp 1-2 lần, dưới 600V  sơ cấp / thứ cấp
5./ Quy định sản xuất CNS 598IEC regulation Tiêu chuẩn

Ứng dụng:

Điện công nghiệp, Máy cắt CNC, Thiết bị biến điện trong nhà - ngoài trời,..vv...

Mô tả:

Từ 10 KVA - 30 KVA

Cách ly - Tự ngẫu

Điện áp:

Pha Đầu vào Đầu ra
1  2 w 2 w, 3 w
3 3 w, 4 w 4 w

 

.