Biến thế khô

Biến thế khô

  • Giá: Liên Hệ
  • Mã sản phẩm: PT-3008
  • Ngày đăng: 18-10-2016
  • Lượt xem: 544
  • PT-3008

PT3008-CNC wind heat dissipation transformer IP-20 for machine tool and precision machine