Công ty TNHH SX-TM Chin-I Cẩm Tỷ

Công ty TNHH SX-TM Chin-I Cẩm Tỷ

NGUYÊN TẮC KINH DOANH

Trách nhiệm, Tôn trọng và Hiểu rõ yêu cầu khách hàng là chìa khóa thành công và tạo nên giá trị của Cẩm Tỷ.
- Trách nhiệm, Tôn trọng và hiểu rõ yêu cầu của khách hàng là nền tảng tạo nên sức mạnh của công ty.
- Kỹ thuật vượt trội, tinh thần tiên phong và năng lực thực sự. Đó là gia tài và tương lai của chúng ta.
- Chìa khóa dẫn tới thành công là trong tất cả chúng ta hiểu và áp dụng những nguyên tắc kinh doanh ,
- Trách nhiệm của công ty và sự chuyên nghiệp của mỗi nhân viên cho thấy sự tôn trọng, sự công nhận của khách hàng và sự chia sẻ, chung tay để cùng nhau phát triển bền vững.