Chất lượng sản phẩm

Chất lượng sản phẩm

Chất Lượng sản phẩm

Chất lượng sản phẩm là mục tiêu sống còn trong tiêu chí kinh doanh của chúng tôi.

Nhằm đảm bảo chất lượng và giá trị cao nhất cho sản phẩm, chúng tôi lắng nghe ý kiến và yêu cầu của khách hàng cẩn trọng. Sau đó chuyên viên kỹ thuật sẽ thiết kế bản vẽ, đưa ra thông số yêu cầu và điều hướng cho phòng sản xuất để cho ra sản phẩm đạt yêu cầu.

Phòng phân tích và kiểm định sẽ đặt tem QA cho những sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn cho ra thị trường.

Chúng tôi sẽ không dừng ở đây để xem đó là thành công, mà chúng tôi sẽ xem xét và tìm hiểu kỹ những phản hồi của khách hàng nhằm phát huy những điểm ưu và khắc phục điểm yếu, bảo trì - bảo hành cho sản phẩm và tổng kết thành quả sau mỗi đơn hàng, chỉ đến kho khách hàng hài lòng thì chúng tôi mới xem đó là thành quả.